top of page

לקוחות

לזכות חברת תמר נזקפים פרויקטים רבים בתחום התכנון והייעוץ, בקרת עלויות ותוכנה, אותם ביצענו עבור לקוחותינו הרבים הנמנים בין הארגונים הגדולים במשק הישראלי ומהמגזרים הבאים: מזון, אנרגיה, הייטק, אוניברסיטאות, בתי חולים, בנקים, חברות ביטוח, רשויות מקומיות, יצרני משקאות ועוד. במרוצת השנים ביצענו מאות פרויקטים מוצלחים אשר הניבו לקהל לקוחותינו חסכונות גבוהים במיוחד והחזרים כספיים רבים.

bottom of page