top of page
סיפורי הצלחה

בכל שנות פעילותנו, ניתן לזקוף לזכותנו מאות סיפורי הצלחה בהם נהנו לקוחותינו הרבים מהחזרים כספיים או חסכונות של מיליוני שקלים. אחד הסיפורים המרשימים הוא המקרה שמתואר להלן:

האתגר העסקי

מדובר בארגון ענק המונה כ- 28,000 עובדים בישראל ובחו"ל, ואשר מחזיק למעלה מ- 100,000 מכשירים וקווי טלפון בעלות מעל 20 מיליון דולר בשנה בגין הוצאות תקשורת. הלקוח חיפש חברה אשר תוכל לספק לו שירותי בקרה על הוצאות התקשורת יחד עם פתרון תוכנה, אשר יאפשרו לו לנהל את כל מערך התקשורת הגלובאלי שלו, תוך מיפוי ומעקב של כל אמצעי התקשורת והציודים שלו. בנוסף, הוא דרש שהתוכנה תהיה מסוגלת לקלוט את כל חשבונות הטלפון שלו, מכל הספקים מהם הוא מקבל שירותים (כ- 100 ספקים) כשהדרישה של הלקוח היתה שכל הנתונים ירוכזו במקום אחד בלבד.

 

הארגון הבין שעל מנת לבחון ולבקר את כל סעיפי ההוצאה בצורה יעילה, וכדי להגיע לחיסכון אופטימלי והתייעלות רצויה, יהיה עליו להסתייע בצוות מומחים מתחום התקשורת, ולאחר בחינה מעמיקה מול חברות גלובאליות, הוא בחר בשירותי חברת תמר.

 

הפתרון שלנו

בשלב הראשון, בוצע סקר על כל קווי הטלפון של הארגון. הסקר כלל שילוב של ראיונות עם אנשי מפתח בארגון, ובכללם מנהלי ואחראי התקשורת בעולם, איסוף נתונים ממקורות שונים, איסוף מספרי הקווים מחשבונות הספקים והסכמים קיימים. במקביל, כל חשבונות הטלפון נאספו ונקלטו בתוכנת Miracle CRP ע"י צוות עובדים מקצועי ומיומן, מה שאיפשר לצפות בכל חשבונות הטלפון בפורמטים שונים, לנתח אותם ולהפיק דוחות בחתכים שונים. בהמשך, בוצעה הדרכה מקיפה עבור כל העובדים שנדרשו לתפעל את המערכת באופן שוטף, כך שיוכלו לנהל את המצאי, להפיק דוחות ולהשתמש במודולים נוספים של המערכת באופן עצמאי.

 

השלב הבא, היה ביצוע של בקרה של חשבונות הטלפוניה אל מול ההסכמים שנחתמו בעבר מול הספקים. כל הבדיקות האלו בוצעו ע"י כלכלנים מומחים מתחום התקשורת. בסוף התהליך, הוצגו דוחות שהכילו ממצאים חשובים ביותר כגון שירותים מיותרים, קווים לא פעילים וחיובים שגויים.

התוצאות שהושגו ללקוח

1. מעל 1,000,000 $ חיסכון בשנה ע"י תיקון של התעריפים השגויים והסרת שירותים לא נחוצים.

2. סדר במצאי התקשורת וסדר בחשבונות הספקים.

3. הארגון מצליח לנהל את כל אמצעי התקשורת שלו בצורה פשוטה, נוחה ויעילה ע"י תוכנה ייעודית לכך.

4. כיום, כל ההסכמים לרכישת אמצעי ושירותי תקשורת בארגון נעשים בסיוע צמוד של חברת תמר, באמצעות מומחים וכלכלנים מתחום התקשורת.

bottom of page